Kurz ČNB 06.05.2021
Všechny kurzy
EUR - 25,845 CZK
USD - 21,431 CZK
GBP - 29,819 CZK

ČNB uveřejnila vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek za 1. čtvrtletí roku 2021

za oblast poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, poskytování investičních služeb a distribuce pojištění

Inflační očekávání finančního trhu – duben

Z výsledků dubnového šetření vyplývá, že průměrná roční prognóza inflace se nepatrně snížila, zatímco v tříletém horizontu došlo k jejímu mírnému nárůstu. Analytici předpokládají, že základní úrokové sazby zůstanou i po květnovém zasedání BR ČNB nastaveny na současné úrovni. Zároveň už ale žádný analytik nepředpokládá, že by 2T repo sazba setrvala na 0,25 % po dobu následujících dvanácti měsíců. Začíná se tak ještě intenzivněji spekulovat o termínu jejího prvního zvýšení. (pdf, 734 kB)

Nový způsob komunikace správy devizových rezerv ČNB

Počínaje rokem 2021 bude Česká národní banka zveřejňovat dodatečné údaje o členění devizových rezerv, o jejich výnosu, struktuře a měnové kompozici. Tyto informace, které byly doposud publikovány jednou ročně ve výroční zprávě, bude ČNB zveřejňovat na čtvrtletní bázi.

Upozornění na obchodní platformu Options tradex

Subjekt, který pod obchodní značkou Options tradex provozuje prostřednictvím obchodní platformy prezentované na internetových stránkách https://optionstradex.com/ obchodování s investičními nástroji typu CFD, FX apod., nedisponuje v současné době oprávněním k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice, a ze strany České národní banky tak není dohlížen. Případná investice není ze zákona pojištěna.

Doplnění postupů ČNB v působnosti orgánu pro řešení krize

Česká národní banka doplnila svůj dříve publikovaný Obecný přístup ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky („MREL“) o vysvětlující stanovisko, ve kterém za účelem zajištění jednotného chápání uvádí, že povinné osoby k plnění MREL přistupují obdobně jako při plnění kapitálových požadavků na ně kladených – tj. požadavek plní průběžně na základě své aktuální situace.

čnBlog – Covid na českém trhu práce

Je tomu zhruba rok, co se v České republice objevil covid-19. Související uzavírky různých částí tuzemské ekonomiky a další protipandemická opatření vyústily v loňském roce v bezprecedentně hluboký propad HDP. Jak ale v souboji s koronavirem obstál český trh práce?

Jaké je být zaměstnancem ČNB?

Patříme mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice – přesvědčte se, že právem. Na nové kariérní stránce ČNB zjistíte, jaký je u nás kolektiv, jaké benefity nabízíme zaměstnancům nebo kde se s námi můžete potkat.

Přejít na podstránku    Volná pracovní místa

Osobní finance

Proplujte s ČNB světem financí bez nehody

ČNB pro veřejnost připravila webový rozcestník věnovaný svým aktivitám na poli finančního a ekonomického vzdělávání. Novinkou je powerpointová prezentace ke stažení pro učitele a jejich žáky na téma Osobní finance.

Přejít na podstránku

Základní sazby ČNB

0,05 %

Diskontní sazba

0,25 %

2T Repo sazba

1,00 %

Lombardní sazba

0,50 %

CCyB
sazba

Inflace

2,3 %

Březen 2021

Aktuální prognóza ČNB

2,7 %

Inflace
2021

2,4 %

Inflace
2022

1,2 %

HDP
2021

4,3 %

HDP
2022

Rizika hypotečního úvěru

  • Neberu si příliš vysoký úvěr?
    Poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti by neměl přesáhnout 90 %.
  • Zvládnu splácet?
    Výše měsíčních splátek všech úvěrů žadatele by neměla být vyšší než 50 % jeho čistého měsíčního příjmu.
  • Nebudu předlužený?
    Riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu.

kalkulacka_cervena_20   Spočítejte si

Dočasná změna vstupu do budovy ČNB pro klienty a veřejnost

Pracovišťě pražské pobočky obsluhující klienty a veřejnost je od 25. ledna přemístěno do prostor přístupných ze Senovážné ulice. Na tomto místě bude pražská pobočka dočasně působit zhruba do konce dubna.

Otevírací hodiny pro klienty ČNB a veřejnost:
pondělí až pátek: 7.30–11.30, 12.30–14.00

Více k provozním hodinám pracovišť ČNB