Kurz ČNB 20.02.2024
Všechny kurzy
EUR - 25,425 CZK
USD - 23,531 CZK
GBP - 29,689 CZK

Nedostupnost webových stránek

Z důvodu nutné údržby mohou být webové stránky České národní banky dne 21. února 2024 mezi 22.00 a cca 23.00 nedostupné.

Bez politické shody ohledně přijetí eura nedává vstup do ERM II smysl. Byl by jen nákladným a zbytečně riskantním gestem

Viceguvernérka Eva Zamrazilová a poradce bankovní rady Janis Aliapulios upozorňují, že vstupu do eurozóny předchází náročný proces příprav. „Neznamená to nutně, že je potřeba závazek přijetí eura navždy opustit, je ale nutné mít na paměti, co všechno s sebou jeho naplnění skutečně nese – včetně rizik a povinností,“ píší autoři v textu, který vyšel v časopise Bankovnictví.

čnBlog – Jak číst vějířové grafy ČNB?

Vojtěch Molnár z odboru měnové politiky a fiskálních analýz sekce měnové popisuje princip vějířových grafů, s jejichž pomocí ČNB zveřejňuje prognózu klíčových makroekonomických veličin. Článek vysvětluje, že tyto grafy vycházejí z pozorovaných odchylek minulých prognóz od skutečnosti, do jejich výpočtu však vstupují i expertní zásahy.

Vyhodnocení plnění inflačního cíle za roky 2022 a 2023

Pravidelné každoroční zpětné vyhodnocování plnění 2% inflačního cíle centrální banky je součástí výkonu mandátu ČNB v oblasti cenové stability. Letošní analýza vyhodnocuje plnění inflačního cíle v letech 2022 a 2023, kdy se inflace nacházela vysoko nad 2% cílem ČNB. Faktory, které stály za odchylkou inflace od cíle, poskytují náhled na původ inflačních tlaků, kterým česká ekonomika v posledních dvou letech čelila. Publikováno jako součást Zprávy o měnové politice – zima 2024.

Přihlaste se na stáž do ČNB

I v roce 2024 mohou studenti vysokých škol absolvovat stáž v České národní bance. A to v oblasti statistiky, ekonomie, finančního práva, komunikace a marketingu, IT a mnohé další. ČNB stáže nabízí od roku 2022 a má na ně velmi dobré ohlasy. Loni tak deset vysokoškoláků získávalo zkušenosti hned v devíti bankovních sekcích.

Inovovaný jádrový predikční model g3+ a stínová prognóza

Jádrový predikční model g3+ je od svého vzniku neustále zdokonalován. V letošním roce prochází dalšími inovacemi a zlepšeními, které reflektují nedávný turbulentní ekonomický vývoj a zkušenosti získané při jeho prognózování. Revizí některých modelových vazeb bylo dosaženo věrnějšího popisu ekonomického prostředí. Inovovanou verzí modelu byla zpracována i stínová prognóza, která je také obsahem této Přílohy. Publikováno jako součást Zprávy o měnové politice – zima 2024.

Vybraná vystoupení a rozhovory guvernéra ČNB Aleše Michla, ve kterých vysvětluje, jak centrální banka bojuje s inflací a jaké kroky podniká k dosažení cenové stability.

Osobní finance – přejít na podstránku

ČNB pro veřejnost připravila webový rozcestník věnovaný svým aktivitám na poli finančního a ekonomického vzdělávání. Novinkou je powerpointová prezentace ke stažení pro učitele a jejich žáky na téma Osobní finance.

Inflace v Česku je opět na nízkých hodnotách v blízkosti dvouprocentního inflačního cíle. ČNB bude důsledně dbát na to, aby inflace zůstala dlouhodobě nízká a stabilní. Jakou očekáváme inflaci pro letošní rok?

Patříme mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice – přesvědčte se, že právem. Na nové kariérní stránce ČNB zjistíte, jaký je u nás kolektiv, jaké benefity nabízíme zaměstnancům nebo kde se s námi můžete potkat.

Základní sazby ČNB

5,25 %

Diskontní sazba

6,25 %

2T Repo sazba

7,25 %

Lombardní sazba

2,00 %

CCyB
sazba

Inflace

2,3 %

Leden 2024

Aktuální prognóza ČNB

2,6 %

Inflace
2024

2,0 %

Inflace
2025

0,6 %

HDP
2024

2,4 %

HDP
2025

Rizika hypotečního úvěru

  • Neberu si příliš vysoký úvěr?
    Poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti by neměl přesáhnout 90 %.
  • Zvládnu splácet?
    Výše měsíčních splátek všech úvěrů žadatele by neměla být vyšší než 50 % jeho čistého měsíčního příjmu.
  • Nebudu předlužený?
    Riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu.

kalkulacka_cervena_20   Spočítejte si