Univerzita třetího věkuFinanční vzdělávání má smysl v každém věku. Česká národní banka se o pravdivosti tohoto tvrzení přesvědčuje denně, a to zejména díky svému poslání dohlížet na ochranu spotřebitele na finančním trhu. Ať už při samotném výkonu dohledu nebo při samostatném mapování situace v této oblasti ČNB zaznamenala, že jednou ze snadno zranitelných skupin osob jsou senioři. Příčinou je zejména jejich horší orientace v současných nabídkách finančního trhu, leckdy omezený přístup k moderním informačním kanálům a větší důvěřivost k nabídkám a tvrzením některých poskytovatelů a zprostředkovatelů finančních služeb.

 

ČNB se z tohoto důvodu rozhodla věnovat také finančnímu vzdělávání seniorů, s cílem zvýšit jejich finanční gramotnost a posílit jejich postavení na finančním trhu. Prezentace ze seminářů, které se v rámci finančního vzdělávání seniorů uskutečnily, jsou dostupné v této sekci. Aktuálně žádné nové semináře neprobíhají.